Mededeling ALV 2023

Naar aanleiding van het verschuiven van de ALV datums  9 en 10 oktober naar 23 en 24 oktober hebben we de wedstrijd van PSV op 24 oktober over het hoofd gezien.
Aangezien er veel PSV liefhebbers in onze ledenbestand vertegenwoordigd zijn, hebben we besloten om een gezamenlijke ALV op maandag 23 oktober te plannen.
Deze zal gehouden worden in café zaal Sint Joris aan de Heuvel 7  5502 AJ in Veldhoven.
Aanvang van de ALV zal zijn omstreeks 20:00 uur.
Dus voor beide organisaties DOE en KDO gezamenlijk 1 ALV.
Kunnen we vast wennen aan elkaar, omdat na 1 januari we weer samenkomen oftewel fuseren we met elkaar.

Dit houdt in dat het een andere ALV wordt dan anders, waarbij we inhoudelijk alle agendapunten behandelen die behandeld dienen te worden.
We dienen het afgelopen verenigingsjaar af te sluiten zoals het hoort.
Financiële stukken, jaarverslag, notulen (ALV 22 en BALV23) en de rondvraag zullen behandeld worden afzonderlijk van elkaar.
De begroting van het seizoen 2023-2024 en het vaststellen van de contributie zal gezamenlijk behandeld worden evenals het concept statuten van de KDO.
De statuten gaan in zodra deze door de ALV zijn goedgekeurd en notarieel zijn vastgelegd.

Verder blijft de verplichting staan dat er minimaal 1 persoon van een team afgevaardigd dient te worden naar de ALV.
Een lid mag gemachtigd worden voor maximaal 5 stemmen, die uitgebracht mogen worden op de ALV.
De uitnodiging van een teamlid dient voorzien te zijn van naam en handtekening.
Als er niemand van een team naar de ALV komt, zal bij de 2e seizoenshelft -3 in rekening worden gebracht in de competitie.
Houd hier rekening mee.

Agendapunten kunnen tot 8 oktober gemaild worden naar info@doedarts.nl of info@kdodarts.nl

Voor eventuele vragen/opmerkingen kunnen gemaild worden naar info@doedarts.nl of info@kdodarts.nl

Tot ziens op maandag 23 oktober 2023

Namens het bestuur van DOE en KDO

TEAMBEHEER