Jaarlijkse ALV op 24 oktober 2023

Op dinsdag 24 oktober 2023 zal de jaarlijkse ALV gehouden worden in café zaal Sint Joris in Veldhoven.
Aanvang 20:00 uur.
Het is verplicht om minimaal 1 persoon per team af te vaardigen naar de ALV.
De stukken voor deze ALV volgen zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de KDO

TEAMBEHEER