Up date vooruitgang competitie 2020/2021

Let op! De inschrijving sluit op 1 oktober 2021

                                                                                                        Waalre, 22-09-2021

De inschrijvingen zijn van start gegaan met de goede hoop dat we in de eerste week van november kunnen starten met onze competitie.
In de laatste week van oktober zal daarom de ALV plaatsvinden met aansluitend het uitreiken van de competitiemappen.
De uitnodiging volgt in de laatste week van september via mail, team-beheer, Facebook en zal op de site geplaatst worden.
Later dan gebruikelijk,  maar we wilden eerst de ontwikkelingen afwachten aangaande het overheidsbeleid vanwege de corona crisis.

Er zijn inmiddels belangrijke restricties niet meer van kracht.
Verplicht een zitplaats in de café en de anderhalve meter maatregel is opgeschort.
Want darten op 1.5 mtr is geen beginnen aan, evenals het blijven zitten in het café.
Een ander feit is nog steeds verplicht, dat is dat de horeca om 00:00 uur gesloten moet zijn..
De onvrede over deze maatregel bereikt ons ook, maar wij zijn van mening dat we niet moeten kijken wat we niet meer mogen, maar wat wel mogelijk is.
Van helemaal niets naar weer kunnen darten is een hele stap vooruit.
Er is altijd een optie om eerder te beginnen en daardoor toch je uurtjes te kunnen pakken in een gezellig café.
Twee vliegen in een klap, de wedstrijd wordt gespeeld en je maakt de kastelein gelukkig, die het al moeilijk genoeg heeft.
Daarbij mee genomen dat als we allemaal ons best doen in Nederland dit een tijdelijke maatregel kan zijn en we des te eerder weer terug zijn naar het normale leven.

Coronacheck,(toegangsbewijs voor de horeca)
Wij zijn ons er van bewust dat menig darter niet gevaccineerd is en daarom vanaf 25 september niet zonder coronabewijs de horeca in mag.
( wel op een terras, maar daar hangen onze borden niet)
Wij zijn van mening dat het controleren van een coronabewijs bij de uitbater ligt van de speelgelegenheid en niet bij ons als organisatie.
Er zijn duidelijke regels die voor iedereen gelden.
Hoe een ieder hier mee omgaat is niet aan ons.
Je hebt namelijk altijd een keuze om wel binnen te kunnen door je te laten vaccineren en/of testen.
Welke keuze je ook maakt, het is en blijft jouw keuze, maar het is nou eenmaal opgelegd vanuit de overheid, of je het hier nu wel of niet mee eens bent.
Respecteer daarom ook ieders keuze in deze.

Let op! De inschrijving sluit op 1 oktober 2021
Over de komende competitie hebben we het volgende besloten.
Nu zijn er leden die meteen roepen, dan kan niet zonder ALV.
Ja dat kan wel, want we hebben te maken met uitzonderlijke tijden die het ons niet makkelijk maken.
De bekercompetitie komt te vervallen aangezien we laat in het jaar zitten omdat we de regelgeving af wilden wachten van de overheid.
Aangezien de ALV voor 31 oktober plaatsvindt zoals onze statuten aangegeven is het te kort dag om een week later te starten met jullie goed of afkeuring over dit besluit.
Wij hopen op jullie begrip hiervoor omdat we naar onze mening, uit alle besluiten we de minst slechte kiezen die zo min mogelijk mensen treft.
Hopend dat we volgend jaar weer een normale competitie hebben, maar die glazen bol hebben we niet.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Mocht er onverhoopt toch vragen boven komen drijven, aarzel niet en stel ze gerust.
Ook kritische punten zijn van harte welkom. ( leermoment)
Want uiteindelijk is het voor een ieder van ons de eerste pandemie waar we mee te maken hebben.
We hebben vanuit ons dart hart gehandeld, zoals we dachten dat we moesten handelen.
Nu willen we vooruitkijken en weer plezier maken in het café tijdens een gezellig potje darten.

Hopelijk snel tot ziens

Namens het voltallige bestuur van de KDO

Harriette van de Wakker
Voorzitter KDO

TEAMBEHEER