Mededeling bestuur KDO

Aan alle leden van de KDO

Langs deze weg wil het bestuur van de KDO al haar leden informeren over het unaniem genomen bestuursbesluit van maandag 7 september 2020

Naar aanleiding van vragen /opmerkingen van leden, het advies van de NDB en de ontwikkelingen rondom corona, hebben we helaas het besluit genomen om de competitie uit te stellen tot januari 2021, ondanks ons goede voornemen om de horeca te steunen, en weer te gaan darten.
Nu denken jullie waarom eerst wel willen starten en nu weer niet?
De reden is als volgt: omdat we jullie gezondheid, evenals die van jullie omgeving,  niet in een waagschaal te stellen voor de Darts.
Hoe krom sommige regels ook zijn vanuit een gemeente, veiligheidsregio, overheid of RIVM.
De ontwikkelingen rondom Corona ( het verspreiden van het virus) gaan in te hoog tempo om daar onze ogen voor te sluiten.
Hoe graag we ook willen darten we hebben nu eenmaal te dealen met Corona.

Na het sluiten van de inschrijving zijn we tot de conclusie gekomen dat de 1.5 meter regel in veel van onze speellocaties niet te handhaven is, omdat er teveel teams zich inschrijven voor bepaalde locaties.
Hier voorzien we de groots mogelijke problemen op het gebied van alle corona maatregelen.
We kunnen ook een reglement hier niet op aanpassen omdat de regels teveel en te vaak veranderen.

Veel van jullie hebben de afgelopen maand contact gezocht omdat er veel te vragen was, waarop we geen antwoord konden geven omdat we het gewoon weg niet wisten.
De meeste vragen begonnen met “wat als”.
We zouden willen dat we een glazen bol hadden zodat we het jullie kunnen vertellen maar dat kunnen we niet.
Ook berichten als waar mee bezig zijn, waar ons verstand zit, krijg ik geld van jullie als ik door het darten in quarantaine moet? Daar werden we als bestuur niet vrolijk van.
Dan denk je het goed voor te hebben, en dat iedereen zijn of haar verstand gebruikt om goed de corona maatregelen in acht te nemen, maar dat is ook niet reëel als je  je bedenkt dat zelfs leden van onze overheid deze regels vergeet.
Kortom er zijn te veel obstakels die een competitie in de weg staan.

Verder hebben we besloten om iedereen die contributie betaalt heeft de helft terug te storten  voor 1 oktober.
De site voor het inschrijven blijft open van 1 oktober tot 1 december, zodat teams zich in kunnen schrijven voor een halve competitie in 2021.
Leden betalen € 15 euro voor het seizoen 2020-2021 (Ook de junioren)
We zullen de situatie blijven monitoren van week tot week.

We hebben daarom ook besloten dat de jaarlijkse ALV ook in Januari 2021 zal plaatsvinden.
Dit is statutair verplicht tussen 1 september en 31 oktober.
Gezien de situatie van dit moment vinden we het ook niet verantwoord om een ALV uit te schrijven.

Al met al is het een situatie waarop we geen van alle vat kunnen krijgen en geen raad weten.
Want we kunnen het nu eenmaal niet voor iedereen goed doen, hoe graag we dit ook willen.
We hoopten echt te kunnen starten maar dat zit er voorlopig helaas niet in.
We hebben goede hoop en verwachtingen dat we aankomend jaar weer back to normal kunnen, en deze periode af kunnen sluiten.
Maar het belangrijkste is dat we met zijn alle gezond blijven.

Namens het voltallige bestuur KDO
en Competitieleider KDO


TEAMBEHEER