Mededeling bestuur KDO 28-8-2020

We hebben zojuist onze bestuursvergadering beëindigd en zijn van mening dat we het advies van de Nederlandse Darts Bond niet opvolgen.
Aangezien het hier een advies betreft is de KDO van mening dat we onze horeca dit niet aan kunnen doen, evenals de leden van de KDO.
Dit houdt concreet in dat we in de week van 5 oktober willen gaan starten met de competitie.

Let wel dat we geheel afhankelijk zijn van het beleid van de overheid en de veiligheidsregio, evenals het beleid van diverse gemeentes binnen onze bond.


Hoe beter dat wij ons gedragen hoe langer we kunnen genieten van onze sport.
Volg daarom ook strikt de regels van de speelgelegenheid op waar je speelt.
Draag zorg voor je zelf en voor een ander door bij de bekende  klachten thuis te blijven en geen risico te nemen.
Tevens vragen we om begrip als we in moeten grijpen omdat het ons opgelegd wordt.
We gaan deze competitie spelen in een zeer moeilijke tijd die veel van ons zal vergen als organisatie.
Het zal ook veel van jullie als speler vergen, maar houd je strikt aan de regels.
Het is voor je eigen gezondheid evenals die van de mede mens.

Op maandag 21 september zal de captainsavond gehouden worden in café ’t Zwaantje. Dit zal ook geheel volgens strikte regels zijn.
Deze info zal verstrekt worden bij de uitnodiging van de ALV

Wij hopen jullie hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Teams die nog in willen schrijven, dit kan tot uiterlijk 1 september.

Namens het bestuur van de KDO

Klik hier voor de officiële brief (PDF)

TEAMBEHEER