Uitnodiging Bijzonder Algemene Ledenvergadering Maandag 2 december 2019

Op de afgelopen ALV van 13 september jl, is er voorgesteld om de financiële stukken en de notulen van september 2018 goed te keuren zodat we seizoen 2018-2019 kunnen afsluiten.
U bent van harte welkom op maandag 2 december in café ’t Zwaantje aan de Hoogstraat 415 in Eindhoven.
Aanvang is 20:00 uur

Agenda van maandag 2 december 2019

  1. Opening door de voorzitter
  2. Goedkeuren van de notulen september 2018
  3. Financieel overzicht seizoen 2018-2019
  4. Begroting seizoen 2019-2020
  5. Sluiten van de vergadering

 

Mocht je om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn kun je altijd iemand anders machtigen om voor jou te stemmen.
Let op, een persoon mag niet meer dan 5 stemmen uitbrengen.
Deze BALV is niet verplicht, maar we zien jullie graag komen.
Mocht je meer info willen dan kun je contact opnemen met de voorzitter 06-25 498 808 of mailen naar info@kdodarts.nl

 

 

Tot ziens op maandag 2 december
Namens het bestuur van de KDO

BALV van maandag 2 december 2019 (Uitnodiging PDF)

TEAMBEHEER