Op maandag 31 december bereikten ons het bericht dat  Rob Rijlaarsdam is overleden.

Rob was Ere lid van de KDO en is tevens 6 jaar voorzitter geweest van de KDO, tot dat hij de overstap maakte naar de Nederlandse Darts Bond.
Waar hij nog eens 3 jaar penningmeester is geweest.
Al die tijd heeft hij de KDO een warm hart toegedragen door onze financiële zaken te blijven behartigen en ons te adviseren daar waar nodig was.
Zelf speelde Rob competitie bij Dartteam Barney Army in de DOE competitie.
Kortom een dartliefhebber in hart en nieren.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Voor wie afscheid wenst te nemen van Rob, is aanstaande maandag 7 januari om 12.30 uur de uitvaart in crematorium ‘De Rijtackers” Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ te Eindhoven.

Namens het bestuur van de
Kempense Darts Organisatie

TEAMBEHEER