Heden ontvangen wij het bericht van het overlijden van Leo van Wezel.
Leo was speler van team Wild Hogs.

Wij wensen Familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Het bestuur

TEAMBEHEER