Promotie / Degradatie wedstrijden

Vrijdag 1 juni 2018 bij café/zaal Sint Joris te Veldhoven
Teams melden om 20.00

Simply Wild – Dur in da telt
Dutch Courage – Mannahat-iwnl.nl
Eikels – Irsuls Urste
Stuupit’s – Rugby Bulls

TEAMBEHEER