Belangrijke mededelingen Lees dit goed door!!!

Onze competitieleider Martin Wagemans zal wegens gezondheidsredenen, tot nader bericht, niet bereikbaar zijn.
Wij verwachten dat iedereen dit respecteert.
De volgende afspraken zijn hierover gemaakt:

  • Voor vragen kunt u terecht op:  06 25 498 808.
    Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar van 19:00 uur tot 22:00 uur.
  • Tevens kunnen vragen gesteld worden via info@kdodarts.nl

Verder hebben we diverse aanpassingen moeten maken in de organisatie.
Dit houdt het volgende in:

  • Op maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei zijn de inschrijfavonden van 19:30 tot 22:00 uur.
    In de toelichting stond vermeld dat dit van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni was. Dit is aangepast vanwege de bezetting tijdens de promotie -degradatie wedstrijden.
  • Hiermee komt ook de BALV van 28 mei te vervallen.
    Deze is doorgeschoven naar maandag 11 juni 2018.

 

Namens bestuur KDO

TEAMBEHEER