Agenda punten Bijzondere Algemene Ledenvergadering KDO

Op 29 mei 2017 zal de eerste Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de KDO gehouden worden.

 

Locatie en tijd volgen ter zijner tijd.

 

Agendapunten welke betrekking hebben op de reglementen, de competitie en overige ideeen kunnen tot uiterlijk 20 april 2017 aangemeld worden via de mail bij de voorzitter en secretaris.

 

met sportieve groet,

 

het bestuur

TEAMBEHEER