Belangrijke mededeling voor alle KDO leden

Op dinsdag 23 mei 2023 heeft er een Bijzondere Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden in café ’t Zwaantje.

Op deze BALV stonden 2 belangrijke agenda punten centraal.
Eerste stemming was het toevoegen van 2 bestuursleden welke unaniem gekozen zijn.
Onze dank daarvoor want deze handjes zijn meer dan welkom.

In totaal zijn er 129 stemmen uitgebracht door 51 aanwezige leden.
Hiervan waren er 118 voor samen te gaan met DOE en een einde aan het lidmaatschap van de NDB.
Er waren 11 stemmen tegen samenvoegen en voor lidmaatschap NDB.
De leden hebben gekozen met een ruime meerderheid van stemmen.
Deze beslissing geeft het bestuur van de KDO kracht om er weer een gezonde en sterke organisatie van te maken.
De plannen zullen op de komende ALV in september, met de start van het nieuwe seizoen, kenbaar worden gemaakt.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien jullie graag in het nieuwe seizoen op de ALV voor het uitreiken van de competitiemappen.
Mochten er onverhoopt nog vragen zijn kun je altijd contact opnemen met info@kdodarts.nl .
Langs deze weg bedankt het bestuur haar leden voor het in hun gestelde vertrouwen.
We gaan er samen iets moois van maken.

Fijne zomer allemaal,

Ps,
De inschrijving gaat van 15 juni tot 1 augustus van start, gewoon zoals je gewend bent om in te schrijven
Namens het bestuur van de KDO

TEAMBEHEER